Przejdź do głównej zawartości

Posty

Kochani,
teraz trochę wiadomości z historii Niemiec.

Czy wiecie, że Niemcy przez długi czas nie otrzymywały nazwy państwowej i aż do roku 1871 nie tworzyły jednolitego państwa?
Początkowo, po roku 843 władcy terytorium określanego od nazwy Franków jako Francja Wschodnia nosili, podobnie jak władcy Francji Zachodniej, tytuł króla Franków.
Przez wiele wieków Niemcy rozbite były na poszczególne państwa, na czele których stali książęta lub biskupi.

Tak na prawdę skonsolidowane państwo niemieckie powstało dopiero w 1871 roku jako Rzesza Niemiecka - państwo federalne, na którego czele stał król pruski noszący tytuł cesarza niemieckiego.

Co ciekawe, Niemcy cesarskie w ogóle nie miały oficjalnego hymnu narodowego.
Początkowo konkurowały ze sobą  antyfrancuska pieśń "Wacht am Rhein" (Straż nad Renem) i hymn pruski "Heil Dir im Siegeskranz" (Chwała ci w wieńcu triumfalnym).

Pod koniec XIX wieku rozpowszechniła się tzw. Deutschlandlied, pochodząca z 1841 roku. Pieśń ta zawier…
Najnowsze posty

women's day

Love is in the air

Kreml Moskiewski

Kreml moskiewski (Московский Кремль) to jeden z najważniejszych kompleksów architektury rosyjskiej, w którego skład wchodzą: warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwie i budynki administracyjne. Kreml zaczął powstawać w XII w. początkowo jako drewniana twierdza, od XIV w. stał się siedzibą wielkich książąt moskiewskich, a następnie rosyjskich carów. W XX w. był rezydencją władz Związku Radzieckiego, a obecnie jest siedzibą prezydenta Rosji. Niewątpliwie, od stuleci Kreml jest symbolem potęgi państwa. Kreml moskiewski był wielokrotnie przebudowywany. A główna jego rozbudowa miała miejsce na przełomie wieków XV i XVI. W kolejnych stuleciach powstały ceglane mury z 19 basztami (obecnie jest 20 baszt), pałac, imponujące sobory oraz dzwonnica. Kreml usytuowany jest na lewym brzegu rzeki Moskwa, jego powierzchnia obejmuje 28 hektarów, a ogradza go czerwony mur o długości 2,25 km. Wejścia na wewnętrzny dziedziniec strzeże 20 baszt i 4 wrota. Od strony wschodniej Kremla znajd…
Moi Drodzy to znowu wasza Deutschlehrerin.

Jak mówić po  niemiecku aby zostać uznanym za rodowitego Niemca?

Oto zwroty, które są tak bardzo niemieckie,że stosując je możecie wzbudzić ogólny podziw i ktoś może nawet uznać was za rdzennych Niemców!

1. Das ist ja toll! - (to wspaniałe.) Jest to najpopularniejszy sposób wyrażenia podekscytowania i radości.

2. Was ist los-(co się stało?). To pytanie zadaje się najczęściej w negatywnym kontekście:"Co złego się stało?"

3. Keine Ahnung-(nie mam pojęcia); popularny sposób wyrażenia swej niewiedzy.

4. Nicht zu fassen! - (nie do wiary!), stosujemy gdy jesteśmy zaniepokojeni, podekscytowani lub nie wierzymy w jakąś informację.

5. Auf keinen Fall! - (nie ma mowy!). Ten zwrot jest pomocny gdy kategorycznie nie chcemy się na coś zgodzić.

6. Das ist mir egal - (jest mi wszystko jedno) - używamy, gdy wszystko mamy w "nosie" i chcemy to pokazać.

Viel Erfolg beim Einpauken! (owocnego wkuwania!)
   Eure Deutschlehrerin  

Frohe Weihnachten!

Było po angielsku to teraz po niemiecku :)Frau D.S.

Snow is falling